Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Reine Energie Reinertrag

Szentendre - Domestic Hot Water System

Combined (gas boiler and solar collector) domestic hot water system Type of Solar Collector: Thermosolar TS 300 collector System elements: 3 x solar collectors, 1 x 300 l storage tank, double heat exchanger

Angewandte Technologie: 
Solarkollektor-System
Stadt: 
Szentendre