Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - A pályázat lezárult!

Rendelkezésre álló forrás: a felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 1 700 millió Ft. Beadás: 2013. július 22-26.

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Ennek érdekében pályázat nyújtható be meglévő rendszerek energiaforrásváltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció keretében a közszféra kedvezményezettek csak közcélú, nem jövedelemtermelő projektet nyújthatnak be, nem nyújthatnak be energia vagy energiahordozó egészben történő értékesítésére irányuló pályázatot, ezáltal a támogató az intézmények alapfeladatainak ellátásához szükséges energiatermelés megújuló energiaforrásokkal történő hasznosítását preferálja.

Forrás összege: 1 700 000 000 HUF

A támogatott pályázatok várható száma: 15 db

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS
Jogi személyiségű vállalkozás
Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás
Kivéve adószámmal rendelkező magánszemélyek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK
Kivéve képviselő-testületi hivatalok
NONPROFIT SZERVEZET
Jogi személyiségű nonprofit szervezet
• Kivéve pártok
• Kivéve lakásszövetkezetek
• Kivéve társasház
• Kivéve olyan egyházi szervezet, amely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti besorolásba, és a miniszter nem vette nyilvántartásba őket
Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK
Egyéb gazdasági szervezet

A támogatható tevékenységek köre:

1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

I. Megújuló energia alapú villamosenergia termelés

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés

2) Szélenergia-hasznosítás

II. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal:

1) Napenergia hasznosítása

2) Biomassza-felhasználás

3) Geotermikus energia hasznosítása

4) Hőszivattyús rendszerek telepítése

5) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

1.2 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően;

- Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően, amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 2 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 100 000 000.- HUF

 

Cégek számára elérhető.
Mire fordítható: 
Geotermikus energia, hőszivattyú, napenergia, biomassza, vízenergia, biogáz, szélenergia
Igényelhető összeg: 
2-100 milló Ft
Kiemelt: 
1