Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Geotermikus energia

A geotermikus és geotermális energia hasznosítása
A geotermikus energia a Föld belső hőtartalékát jelenti, amely főleg a hosszú felezési idejű radioaktív izotópok (urán, tórium és kálium) bomlása során keletkező hőből táplálkozik. Mivel ezek az elemek a földkéregben koncentrálódnak, a hasznosítható mélységtartomány, a földkéreg technikailag feltárható 0-6 km közötti mélysége. A Föld hője, a geotermikus hőszivattyúk számára kimeríthetetlen energiaforrást jelent, és hozzáférhetősége az évszakoktól független. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia van, amely több mint amennyi el tudja látni a fűtési/hűtési szükségleteket. Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy kivonjuk ezt az energiát. Ezta célt szolgálják a geotermikus hőszivattyúk. A geotermikus energia különböző hőmérsékleti szinteken hozzáférhető, és az eltérő hőfokokat más-más módon lehet hasznosítani. A következő ábrán a hasznosítási formák láthatók.

A földhő már 30°C-os hőmérséklet alatt is hasznosítható. A hasznosítás történhet közvetlenül hőszivattyúval (vertikális földhőszonda, horizontális kollektor, nyílt vizekbe - tavakba, folyókba - helyezett csőhálózat, talajvizes vagy rétegvizes kutak). A hőszivattyú az alacsony hőmérsékletű primer oldal hőfokszintjét megemeli a szekunder oldalon akár 60-65 °C hőfokra is a fűtési és használati melegvíz szolgáltatáshoz.

Ábra: Közvetlen geotermikus energiahasznosítás a világon: (a) teljes beépített kapacitás, (b) teljes energia-felhasználás

A közepes hőmérsékletű (30-100 °C) termálvizek hasznosítása főként mezőgazdasági és térfűtési célú, de hőjét hasznosítják az élelmiszeriparban is.

A magas hőmérsékletű (150 °C feletti) termálvizekkel, gőzökkel előállíthatunk akár villamos energiát is. Az erőművekhez nagymélységű kutakat mélyítenek, és ezek lehetnek csak energetikai vagy kapcsolt felhasználási célúak. A kapcsolt hasznosítás lényege, hogy a hőenergia kiaknázásának hatásfoknövelése céljából a magasabb hőmérsékletű rendszerek elfolyó vizét az alacsonyabb hőmérsékletű rendszerek (mezőgazdaság, fürdők, hőszivattyúk) hasznosítják. Ezek a komplex hasznosítási módok a hőszivattyús rendszerek nagyfokú elterjedését (6-szoros növekedés az elmúlt 10 évben) eredményezték a világon.

Magyarországon a 2002-től megkezdett hatósági engedélyezési eljárás és törvényi szabályozás után 2005 év végére a hőszivattyúkkal előállított hőmennyiség becslés alapján meghaladja az 5 MW-ot.

 

Társaságunk az említett engedélyezési és szakmai előkészítési feladatokban kiemelt szerepet játszott és ma is a hatóságok elismert szakmai partnere. Munkánk eredményeként az EU más országaihoz hasonlóan megteremtődtek a feltételek a geotermikus energia felhasználás intenzív fejlődéséhez és növekedéséhez, melyet a 2009 évi pozitív eredményeink is igazolnak: a társaságunk által beépített hőkapacitás elérte a 5 MW-ot (150 000 m szondafúrás), és 2010 végére várhatóan eléri a 10 MW-ot (200 000 m szondafúrás).