Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

El-Tech Center szondatesztje

2008. áprilisában a Budapest, IV. kerület, Ipari Park u. 10. alatti geotermikus hőszivattyús projekthez 1 db 100 méteres és 1 db 150 méteres szimpla U hurokkal beépített szonda került telepítésre a tervezett geotermikus hőelnyeletési szondateszt előkészítéséhez.

A terület földtani felépítésére a helyszínen lemélyített 100 m és 150 m talpmélységű kutatófúrás és az elvégzett geofizikai szelvényezés alapján következtethetünk. A felszínen holocén feltalaj található, amelyet pleisztocén dunai kavics és homokos összlet követ a rétegsorban. A kvarter (holocén-pleisztocén) kifejlődéseket oligocén korú agyagos aleurolit, agyagmárgás rétegek követik, helyenként agyagos homokkő és homokkő rétegek betelepülésével (Szécsényi Slír Formáció).

A fúrás után vizsgáltuk az ún. in situ állapot helyreállását, hőmérséklet regisztrációval, majd a szimpla szondákban felváltva elvégeztük a szondatesztet.

A mérések során regisztráltuk az előremenő és visszajövő ág hőmérsékletét és a keringetett folyadék tömegáramát 2 percenként. Az adatokat kiértékelve meghatároztuk a harántol földtani rétegek jellemző hővezető-képesség értékét, és méretezéssel a hőigényhez szükséges szondaszámot. A szondateszthez letelepített szondák a későbbi szondarendszer részét képezték, rendszerelemmé váltak.

Alkalmazott technológiák: 
Szondatesztek
Város: 
Budapest IV.
Átadás éve: 
2008