Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Hotel hőszivattyús rendszere

A kapott adatok alapján a hotel épületében a téli hőveszteség 70 kW, a nyári hőnyereség 36 kW, így a fűtési hőszükséglet ellátására 1 db IVT Greenline gyártmányú 67,8 kW névleges teljesítményű hőszivattyú lett beépítve, mely a használati melegvíz-igényt is ellátja.

A hőszivattyús rendszer jellemzői:
A hőszivattyúk primer „elpárologtató” oldalán 12 db 100 m-es talajszondából nyerjük ki a szükséges hőt. A primer oldal etilén-glikol alapú fagyálló hőhordozó közeggel van feltöltve. A furatokba Ø 40 mm-es KPE csőből szondahurkot építettünk be a lyuktalpig, melynek kb. 16-17°C induló talphőmérsékletét felhasználva a csőhurokban keringtetjük a közvetítő közeget. A furatokban egy hurok van elhelyezve, és a szondahurkokat speciális bentonitos zaggyal vettük körbe a fúrólyukban.
A szondák az épületben található osztó-gyűjtőhöz csatlakoznak, melytől acélcsövön juttatjuk el a hőhordozó közeget a hőszivattyúig.
A hűtést passzívan oldottuk meg, a hőszivattyú szonda oldalán keresztül egy hőcserélő beépítésével. A használati melegvizet a hőszivattyú két 1500 literes HMV tárolóba készíti külső hőcserélőn keresztül. A fűtési vizet a hőszivattyú egy 1000 literes puffer tárolóba készíti.
A hőszivattyús rendszer primer oldal biztosítására 80 l-es zárt, membrános tágulási tartály, valamint rugóterhelésű biztonsági szelep kerül beépítésre. A kiépített fűtési csővezetékeket nyomáspróba alá kellett helyezni. Sikeres nyomáspróba esetén történhetett meg csak a hőszivattyúra való rákötés.

Geológiai adottságok:

Az előzetes terveknek megfelelően 12 db földszonda 100 m-es mélységgel lett telepítve, így eddig a mélységig áll rendelkezésre információ a földtani közegről: a feltalaj holocén agyagos-homokos feltalaj alkotja. A holocént pleisztocén korú kavicsos, homokos képződmények követik a rétegsorban. A pleisztocént felső-pannon korú agyag és homok váltja fel.

Alkalmazott technológiák: 
Talajszondás hőszivattyús rendszer
Város: 
Budapest XIX.
Fűtési teljesítmény: 
67,8 kW
Hűtési teljesítmény: 
36 kW
Átadás éve: 
2009