Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Irodaház megvalósult szondarendszerének ellenőrzése

Az adott pécsi irodaház geotermikus hőszivattyús projektjéhez 100 méteres dupla U hurokkal beépített 32x3 mm-es szondák kerültek telepítésre. 2011-ben végeztük el a szondatesztet.

A szondateszt megkezdése előtt a nyugalmi állapotot rögzítettük. A keringtető szivattyú segítségével fűtés nélkül 1 órán keresztül keringtettük a folyadékot a szondában, aminek célja volt, hogy az áramló folyadék átvegye a fúrólyuk mentén uralkodó átlagos hőmérsékletet. Egy óra elteltével a mért előremenő nyugalmi hőmérséklet: 15,8°C, a visszatérő nyugalmi hőmérséklet: 15,6°C volt.

A szondateszt során regisztráltuk az előremenő és visszatérő ág hőmérsékletét, valamint a külső hőmérsékletet és a keringtetett folyadék tömegáramát. Az elvégzett szondateszt eredményeit kiértékelve határoztuk meg a területre jellemző hővezetőképesség (λ) értéket.

A hőelnyeletési teszt alapján meghatározott „ekvivalens” hővezető-képesség nagyobb volt, mint az irodalmi értékek alapján várható érték. Ennek oka valószínűleg az adott földtani képződmények jelentős víztartalma volt.

A földhőszonda méretezéshez az EED 3.13 szoftvert használtuk fel, amelyet rutinszerűen alkalmaznak Európában hasonló projektekhez. A rendelkezésünkre bocsátott fűtési és hűtési igényekből becsült havi lefutásokat használtuk fel a kalkuláció elvégzéséhez. A Megrendelőtől kapott tájékoztatás illetve a rendelkezésünkre bocsátott adatok szerint végeztük a méretezést. A paraméterek módosítása esetén új modellezés futtatása javasolt.

Alkalmazott technológiák: 
Szondatesztek
Város: 
Pécs
Átadás éve: 
2011