Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Magyar Zene Háza - geotermikus szondarendszer

A HGD Kft. kivitelezésében (az előzetesen kapott kiviteli tervek alapján) elkészült a városligeti Magyar Zene Háza teljes külső primer geotermikus hőszivattyús fűtési-hűtlési energiaellátó rendszere.

A hőszivattyús rendszerhez tartozó 120 db 100 m mélységű geotermikus szondát magába foglaló szondamező kivitelezésekor a HGD Kft.-nek több kihívással kellett szembe nézni.

A fúrásokat téli időjárási körülmények között kellett végezni.

A fúrási iszap és fúradék kezelése, valamint elszállítása kiemelt feladat volt.

A terület védett jellege miatt a kivitelezés több odafigyelést igényelt. A munkálatokat a védett fák elkerülése és teljes védelme mellett kellett lefolytatni. A szondák fúrása és telepítését, az osztó-gyűjtő aknák megépítését, és a szondák aknákra való kötését követően a helyi, változatos domborzatot eredeti szintjének és lefutásának megfelelően kellett visszaállítani.

A BREEAM környezetvédelmi minősítési rendszernek ugyancsak meg kellett felelni. Így például a hulladék jellegű földanyag elszállításokat szükséges volt pontosan dokumentálni, és követelményeknek megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóba kellett elszállíttatni.

A terep domborzati szintkülönbségeiből adódóan nagy volt a bekötéshez kapcsolódó földmunkaigény. A terület (Városligeti Napozórét) a korábbi évtizedek során építési törmelék lerakóhely volt, és még háborús lőszer maradványok kockázata is felmerült, így a lőszerkutatás szintén elengedhetetlennek bizonyult. Továbbá a  régi, ismeretlen közműhálózattal sűrűn behálózott volt a kivitelezési helyszín. Ezek a körülmények külön nehezítették a munkát és a munkarészek összehangolását.

A HGD Kft. a szondamező kivitelezési munkálatokat az egyedi terepi körülmények és a téli munkavégzési időszak ellenére a kitűzött befejezési határidőt megelőzően befejezte, és a követelményeknek megfelelő minőségben teljesítette.

Alkalmazott technológiák: 
Talajszondás hőszivattyús rendszer
Fűtési teljesítmény: 
577 kW
Hűtési teljesítmény: 
521 kW
Átadás éve: 
2020