Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Meditációs Központ szondatesztje

A Budapest VII. kerületében tervezett geotermikus hőszivattyús projekthez 1 db 150 méteres szimpla U hurokkal beépített 40x3,7 mm-es szonda került telepítésre, majd a próbaszondában elvégeztük a szondatesztet.

A területen lemélyített próbafúrás és az elvégzett geofizikai szelvényezés szerint a felszínt holocén képződmények alkotják, amelyet pleisztocén kifejlődések váltanak fel a rétegsorban. A holocént homok alkotja, a képződmények vastagsága változó, a szelvény felső néhány méterét teszik ki. A pleisztocént agyagos, homokos és aleuritos kifejlődések alkotják. A pleisztocén rétegek után oligocén korú agyag, aleurit és homok következik, helyenként homokkő képződményekkel.

Az elvégzett szondateszt eredményeit kiértékelve határoztuk meg a területre jellemző hővezetőképesség (λ) értéket, majd ezt az adatot és a kapott hőigényeket felhasználva elvégeztük a szondarendszer méretezését.

Alkalmazott technológiák: 
Szondatesztek
Város: 
Budapest VII
Átadás éve: 
2013
Megbízó: 
Gyémánt Út Buddhista Közösség