Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Nem minősített passzív társasház szondatesztjei

Az Energiatudatos Építő Kft. - geotermikus hőszivattyús projekthez 4 db 100 méteres szimpla U hurokkal beépített 40x3,7 mm-es szonda került telepítésre.

A területen lemélyített fúrás szerint a felszín alatt néhány méteres mélységig holocén homokos-kavicsos feltalaj található. A holocén feltalajt pleisztocén homok, kavics és agyag követi a rétegsorban. A pleisztocént miocén korú agyag és homok rétegek váltják fel.

Két szondában végeztünk szondatesztet. Az első vizsgálatot egy olyan szondán végeztük, amelyet bentonitos zaggyal tömedékeltünk. A második tesztet a termikusan javított tömedékelő anyaggal körbevett talajszondában hajtottuk végre. A mérések során regisztráltuk az előremenő és visszatérő ág hőmérsékletét, valamint a külső hőmérsékletet és a keringtetett folyadék tömegáramát. Az elvégzett szondatesztek eredményeit kiértékelve határoztuk meg a területre jellemző hővezetőképesség (λ) értékeket az eltérő típusú tömedékelő anyagok függvényében.

Megállapítható, hogy a területet jórészt alacsony ellenállású összletek építik fel. A rétegekben a szelvény felső szakaszában valószínűsíthető vízáramlás, mely viszonylag jelentős. A földtani rétegsor és a szondateszt/hőelnyeletés teszt eredménye is azt mutatja, hogy a területen a hazai átlagnak megfelelő közepes hővezetőképességű képződmények találhatóak.

Alkalmazott technológiák: 
Szondatesztek
Város: 
Budapest XIV
Átadás éve: 
2011