Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Tagságaink

Tagságaink:

MAHŐSZ - Magyar Hőszivattyú Szövetség

MMK - Magyar Mérnöki Kamara

MÉGSZ - Magyar Épületgépészek Szövetsége

MTET - Magyar Termálenergia Társaság

EHPA - Európai Hőszivattyú Szövetség

MMESZ - Magyar Megújuló Energia Szövetség

MVE - Magyar Vízkútfúrók Egyesülete

MET - Magyar Energetikai Társaság

MOSZ - Menedzserek Országos Szövetsége

VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége


  

MAHŐSZ - Magyar Hőszivattyú Szövetség

Ennek a szervezetnek és szakmai képviseletnek a szükségességét indokolja, hogy világszerte és különösen az EU-ban a figyelem középpontjába kerültek a megújuló energiák, így a fölhő, víz, termálvíz, levegő hőenergiájának hasznosítására szolgáló hőszivattyús technológiák.

Az EU energia és klímavédelmi koncepciójában kiemelt szerepe van az energiahatékonyság növelésének. Tekintve, hogy a hazai fűtési energia felhasználás másfélszerese az EU átlagnak, fontos a hőszivattyús fűtési-hűtési technológia, a rendkívül szinergikus hatása alapján.

2007. 07. 27-e óta a Hőszivattyús Világszövetség / IGSHPA / és az Európai Hőszivattyús Szövetség / EHPA / tagjai.

A hőszivattyús iparág nagy nemzetközi fejlődésben van és ennek hatásait a hazai forgalmazók is felismerték. Hasonlóan vélekednek a nagy ingatlan beruházók, akik pl. Kormányzati negyed, nagy irodaházak, fürdők, lakóparkok stb. építésénél mint pályázati feltételt tekintették a megújuló földhő alkalmazását hőszivattyúkkal.

Az MAHÖSZ kiemelt céljai:

- A nemzetközi átlagtól eltérő kedvező geotermikus és geotermális adottságaink fokozott kihasználása a hőszivattyús technológia alkalmazásával.

- Hiteles adatszolgáltatás a döntéshozók részére.

- A hőszivattyús szakterület minden szereplőjének megfelelő oktatása és minősítése.

Munkánkat 4 munkacsoportba soroltuk, amelyeknek vezetését az ország elismert szakemberei végzik.
Összefoglalva céljainkat: a hazai hőszivattyús energia hasznosítás nemzetközi felzárkóztatását kívánjuk elérni, melyhez van hazai kiváló adottság, megfelelő humán szakértelem és technológia.

Ezek hazai szabályozott működésével a hazai energia mérlegben növekedhet a megújuló energia részaránya a kormányzati céloknak megfelelően.

 

Bővebben... 

Oldal tetejére!


MMK - Magyar Mérnöki Kamara

Az új Elnökség egy négy pillérre épülő programot fogalmazott meg. A kiemelt célkitűzések közül az egyik legfontosabb, az új technológiák és fejlesztések támogatása.


Szakmai tagozatok, szakcsoportok munkájának fejlesztése

A fontos rendezvények megszervezése és szakmai megnyilvánulások mellett, kiemelt cél legyen a nemzetközi jó gyakorlatot fiatal mérnökeink felé közvetítő ma még fájóan hiányzó „szakmai műhelyek” megteremtése, valamint az utóbbi időben idehaza kiveszett „fejlesztőmérnöki tevékenység” ismételt életre keltése, az innovatív mérnöki gondolkodás és a lehetőségeink mindenkori felismerésének fejlesztése. (Ez utóbbi kapcsán – a beszámolóm betűit gépelve – eszembe jutott egy ide illő történet: Egy újságíró azt kérdezte Churchilltől, hogyan lehet az, hogy egy frissen betelepült mérnök többet keres, mint az angol miniszterelnök? A válasz tanulságos: „Uram, ha távoznék, könnyű lenne találni valakit a helyemre, de az a külföldi mérnök Angliában nem pótolható.” Az a mérnök Jendrassik György (1898-1954), a róla elnevezett dízelmotor feltalálója volt, akinek Magyarországon bejelentett és elfogadott találmányainak száma közel nyolcvan. A magyar gépészmérnök 1947-ben Londonban telepedett le, s itt dolgozta ki utolsó nagy jelentőségű találmányát, a nyomáscserélőt.)

Bővebben...

Oldal tetejére!


MÉGSZ - Magyar Épületgépészek Szövetsége

A MÉGSZ feladata, hogy tagjai számára folyamatosan értékessé és hasznossá tegye a tagsági viszonyt valamint az épületgépészeti szakma számára hasznos, előrevivő tevékenységet végezzen.

Bővebben...

Oldal tetejére!


MTET - Magyar Termálenergia Társaság

 A Magyar Termálenergia Társaság a termálvíz illetve termálenergia jövőbemutató, ésszerű hasznosításában elkötelezett városok, gazdasági társaságok és szakemberek által alapított szakmai szövetség. Tagjai között megtalálhatók tudományos kutatók, termál projekteket építő és üzemeltető cégek éppúgy, mint a projektekben érdekelt önkormányzatok.

A Magyar Termálenergia Társaság célja - tagjai érdekképviseletén túl - a ténylegesen megvalósult és gazdaságosan üzemelő projektek tényleges kivitelezési és működési tapasztalatain alapuló ismeretanyaggal segíteni a törvényalkotás, a hatóság és az újabb potenciális hasznosítók munkáját a geotermia - mint az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrás - racionális felhasználásának kiszélesítésére.

Bővebben...

Oldal tetejére!


 

MMESZ - Magyar Megújuló Energia Szövetség

A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) független szervezet, amely tagjai befizetéseiből és a pártoló tagok adományaiból működik.

Tagjai és Elnöksége azért munkálkodik, hogy az alapszabállyal összhangban elősegítse a megújuló energia források fokozott hasznosítását és ezen keresztül az ország energia függőségének csökkentését, valamint szerény eszközeivel is hozzá járuljon környezetünk állapotának javításához, a kedvezőtlen klimatikus változások lassításához. Mindezen keretek között szeretné tevékenységével tagjait is támogatni.

A szövetség célja :

- A megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés elősegítése;
- A megújuló energiaforrások segítségével történő villamos és hőenergia termelők, valamint az itt szükséges berendezések gyártói, forgalmazói és a szakterületen szolgáltatást végzők érdekeinek képviselete;
- A megújuló energiaforrások részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme.

Bővebben...

Oldal tetejére!


MVE - Magyar Vízkútfúrók Egyesülete

A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 1992-ben alakult. A tagok érdekképviselete mellett fontos célja — többek között — a szakszerű munkavégzés feltételei megteremtésének segítése és a jogkövető magatartás szorgalmazása, a hatóságokkal történő együttműködés, és a felszín alatti vizek minőségének megőrzése.

Az egyesület állami forrásokat nem kap, kizárólag a tagok által befizetett díjakat felhasználva tevékenykedik. Jelenlegi taglétszám 39, melyek között egyéni vállalkozók és több országosan is jelentős gazdasági társaság van.

Az egyesület szakmai napokat, előadásokat szervez, a gyakorlati tapasztalatok egyesületen belüli cseréjével segíti a tagok jó szakmai képzettségének elérését, megőrzését.  

Bővebben...

Oldal tetejére!


MOSZ - Menedzserek Országos Szövetség

A Menedzserek Országos Szövetsége alapítói felismerték, hogy a menedzsereknek szakmájuk, hivatásuk gyakorlása mellett szükségük van a cégen kívüli menedzsertársakkal való összefogásra, együttműködésre. Mindemellett egy közös szervezetbe tömörülve hatékonyabban tudják képviselni sajátos munkavállalói érdekeiket, kölcsönösen előnyös szakmai vélemény- és tapasztalatcserét folytathatnak, ezáltal téve elismertebbé a menedzserszakma társadalmi, közéleti szerepét.

Bővebben...

 

 

Oldal tetejére!