Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
 • English
 • Deutsch
 • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Vízkutak tervezése

Vízkutak tervezése

Az ipar-, öntöző vagy ivóvíz igény, illetve a vízhasznosításon alapuló hőszivattyús rendszerek vízigényének kielégítésére a leggyakrabban alkalmazott vízbeszerzési megoldás a kút(ak) létesítése. A kivitelezéshez szükséges kúttervek elkészítésénél, a területi adottságok, földtani, vízföldtani paraméterek elemzésének eredményeiből, meghatározzuk és megtervezzük az igényeket leginkább kielégítő vízkutak műszaki paramétereit illetve a szükséges kutak számát.

I. Vízigények meghatározása: 

 • megbízó által megadott vízigény
 • ipari vízigény esetén - a technológia ellátásához szükséges vízmennyiség
 • megújuló energiás rendszer esetén, a tervező áltel megadott hőmennyiség biztrosításához szükséges vízmennyiség

II. A kúttervezés induló adatai:

 • napi vízigény (m3/nap; l/p)
 • éves vízigény (m3/év)
 • vízfelhasználás jellege (folyamatos/időszakos)

III. A tervezés megkezdéséhez szükséges - a Megbízó által szolgáltatandó - dokumentumok:

 • földhivatali térképmásolat (1:2880, 1:4000, 1:2000, 1:1000);
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi);
 • megbízás a munka elvégzésére és az engedélyezés lebonyolítására.

A vízigények ismeretében elkészítjük a vízbeszerzési vagy hidrogeológiai szakvéleményt a tervezési környezet vízföldtani adatai és a környezetben ismert kutak paraméterei alapján.

A szakvéleményben javaslatot adunk:

 • kutak mélységére
 • műszaki kialakítására
 • szükséges kutak számára
 • a kutak javasolt elhelyezésére
 • adathiányos területeken a próbafúrás kialakítására

IV. A kútterv tartalma:

 • vízbeszerzés céljának meghatározása;
 • a kút helye (X, Y, Z, koordináták);
 • a kút célja; a kút típusa;
 • a vízbeszerzés mértékadó kapacitása;
 • a vízbeszerzésre vonatkozó üzemelési jellemzők;
 • a kút kialakítása;
 • kivitelezési munka leírása;
 • fúrási és csövezési terv;
 • szűrőzés helye, típusa;
 • környezetvédelmi és egyéb előírások;
 • kötelező kútvizsgálatok;
 • adatszolgáltatások.

Engedélyeztetés a területileg illetékes „Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen” (KTVF) történik, és építési munkát csak a létesítési vízjogi engedély birtokában lehet megkezdeni. A kútfúrási munkára csak megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező kútfúrót szabad megbízni.

A kút elkészülte után az előírás szerinti vizsgálatokat el kell végezni, és az engedélyben rögzített adatszolgáltatást meg kell tenni. Vízvizsgálat akkreditált laboratóriumban kell végeztetni. A kutat a végleges kútfej lezárásáig úgy kell zárni, hogy a kútba semmiféle anyag ne kerülhessen. A végleges kútfejkialakítás és vízgépészeti szerelvényezés után a kútra üzemeltetési vízjogi engedélyt kell kérni. Olyan kutak esetében amikor nem állnak rendelkezésre adatok, tervek és engedélyek, akkor állapotfelmérés és kútvizsgálatok alapján állapotterv készítendő, amelyre fennmaradási engedély kérhető.

 
Kapcsolódó referencia: 
Futura Interaktív Természettudományi Bemutató Központ