Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
 • English
 • Deutsch
 • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Általános tudnivalók

Milyen esetekben kell elkészíteni az energetikai tanúsítványt?

Az épület energetikai jellemzőit a 176/2008 Korm. rendelet előírásai szerint – tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó:

 • új épület építése esetén

 • 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú épület esetén.

 • Meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 2012.01.01-től ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén

Nem terjed ki a 176/2008. Korm. rendelet hatálya:

 • az 50 m²-nél kisebb hasznos alapterülettel rendelkező épületekre

 • az épület évente 4 hónapot nem meghaladó használat esetén

 • az épület legfeljebb 2 évi használat esetén

 • hitéleti épületekre

 • jogszabállyal védetté nyilvánított épületre

 • műemlékileg védett épületre

 • helyi, mezőgazdasági; technológiából származó belső hőnyereség 20 W/m³ esetén

 • a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere esetén

 • műhelyekre

 • sátorszerkezetekre

A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.

 

A tanúsítvány érvényességi ideje, megújítása
A tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

 

Primer energia fogalma
A szabályozás lényege: „integrált” energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza az épületgépészeti rendszerek veszteségeit és önfogyasztását valamennyi tétel primer energiahordozóra átszámítva. Azaz figyelembe véve, hogy a különböző energiahordozók nem egyformán értékesek (pl. 1 kWh elektromos energiát az erőművekben 2,5 KWh hőenergiából állítanak elő), egyes energiahordozók készlete véges, mások megújulnak.

 

Milyen dokumentumok szükségesek új épületek egyszerűsített, számításon alapuló tanúsításához?
Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban, a kivitelezési tervdokumentáció energetikai fejezete alapján készül. Ha az épület a tervnek megfelelően készült el, és ezt a felelős műszaki vezető igazolja, akkor a tanúsító könnyen megállapíthatja az épület energetikai besorolását. Ha azonban az épületben a tervhez képest megváltozott valamilyen lényeges jellemző, akkor az igazoló számítást újra el kell végezni, és az alapján kiállítani a tanúsítványt.