Telefon:+36-20-9729663
E-mail:adam@hgd.hu
Elérhetõségek
 • English
 • Deutsch
 • Magyar
Tiszta energia Tiszta haszon

Épületenergetikai Direktíva (EPBD)

Épületenergetikai Direktíva (EPBD)

Az Európai Unió az épületek energiafelhasználásának csökkentésére törekszik a következő okokból:

 • az energiaellátás biztonsága érdekében, a jelenlegi tendenciákat követve az EU 2030- ra az energiafelhasználásnak csak a 70%-át tudná belső forrásból fedezni;

 • környezetvédelmi okokból, mert a C02-emisszió 94%-a az energiatermelésből és a felhasználásából származik.

Az épületek energiafelhasználása a teljes energiafelhasználás mintegy 40%-át teszi ki. Ha figyelembe vesszük az iparban lévő pl. iroda épületeket, ez az arány megközelíti az 50%-ot is. Az EU jelenlegi tagországaiban 2010-ig 22%-os energia megtakarítást kívánnak elérni, úgy, hogy a beruházások megtérülési ideje 8 évnél kevesebb legyen.

A 2002/91/EK direktíva 2003. január 4-én jelent meg az Európai Közösség Hivatalos Lapjában, hatályba lépése is ezen a napon történt. A direktíva szerint a tagállamoknak 2006. január 4-ig létre kell (kellett volna) hozniuk azokat a rendeleteket, törvényeket, amelyek biztosítják, hogy az ismertetett célkitűzések megvalósuljanak. Felmentést, illetve kiterjesztést csak abban az esetben lehetett kérni, ha az adott országban nincs elegendő képzett és akkreditált szakember az épületek tanúsításához és a kazánok, fűtési- és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálatához.

 

Az Épületenergetikai Direktíva fontosabb elemei

- Az épületek energiafelhasználásának egységes számítása:

A különböző funkciójú épületek energiafelhasználásának számításához, összehasonlításához egységes számítási módszer szükséges. Az épületek energiafelhasználásának egységes számítása kiterjed:

 • az épülethatároló szerkezetre,

 • a főtési és HMV rendszerre,

 • a légtechnikai rendszerre,

 • a mesterséges világításra,

 • a szolárrendszerekre,

 • a természetes szellőzésre,

 • a belső légállapotra,

 • a C02-kibocsátásra.

 A számítási módszer rugalmasságot ad a tervezőnek, hogy az energiafelhasználás csökkentése érdekében a teljes épület energiaigényét nézve – beruházási és üzemeltetési szempontból is – az optimális rendszert lehessen kialakítani. Az épületek energiafelhasználását minden esetben primer energiahordozóban kell kifejezni.

- Az épületek energiafelhasználásának követelményrendszere:

A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az épületek energiafelhasználása a minimális legyen. A követelmények meghatározásakor különbséget kell tenni az új és a meglévő épületek, valamint a különböző funkciójú épületek (irodák, lakóépületek, oktatási intézmények, szállodák, éttermek, sportlétesítmények és más típusú épületek) között.
Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű új épületeknél az építkezés megkezdése előtt meg kell vizsgálni a következő rendszerek megvalósításának műszaki és gazdaságossági lehetőségét, megújuló energiaforrások alkalmazását.